๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน
เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา