สถิติการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 21 มิถุนายน 2562

1.รายงานการจัดเก็บภาษี 
1.1 ภ.ร.ด. จำนวน 188 ราย
1.2 ภ.บ.ท. จำนวน 2,476 ราย
1.3 ภ.ป.    จำนวน  21 ราย
1.4 ลูกหนี้ ภ.ร.ด.  จำนวน  6 ราย
1.5 ลูกหนี้ ภ.บ.ท.  จำนวน  4 ราย
รวมทั้งสิ้น  2,695 ราย

2.รายงานจำนวนผู้มายื่นคำร้องฯงานสาธารณสุขฯ

2.1 สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 39 ราย
2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 24 ราย
รวมทั้งสิ้น 63 ราย

3.รายงานจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2562

3.2 ชาย จำนวน 24 ราย

3.2 หญิง จำนวน 11 ราย

รวมทั้งสิ้นจำนวน  35  ราย

 

4.รายงานการบริการจดทะเบียบพาณิชย์

จำนวน 19 ราย

 

5.รายงานจำนวนผู้มาขอรับบริการงานสาธารณูปโภค กองช่าง
5.1 ขอเลขที่บ้าน จำนวน 19 ราย

5.2ขอสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 114 ราย
5.3ขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 55 ราย
รวมทั้งสิ้นจำนวน 188 ราย

 

6.รายงานการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ณ 25 มิ.ย.2562 
6.1 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 102 ราย
6.2 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 120 ราย
6.3 ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ    จำนวน  68 ราย
6.4 ยกเลิกบัตรพิการ  จำนวน  1 ราย
6.5 แสดงตนรับเงินสงเคราะห์ HIV  จำนวน  1 ราย

6.6 แจ้งความจำนงให้ไปต่อบัตรคนพิการ จำนวน 1 ราย
รวมทั้งสิ้น  293 ราย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

จำนวนผู้เข้าชม

692974
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
400
770
4331
681081
1170
39077
692974

Your IP: 3.239.192.241
2021-03-02 11:25