นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขอเรียนเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ ท่าน้ำแก่งละว้า (หลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook