วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ มอบหมายให้ นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ และนางทองเปียน สำราญ ผู้อำนวยการกองคลัง ออกประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งออกเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในงานจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook