วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายกมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลโคกสำราญ รายที่ ๖๒ สมาชิกรายนางจวง ป่าเจีย บ้านเลขที่ ๑๐๒ บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook