พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.. 2558 ตามมาตรา 7  ได้กำหนดให้   “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต   ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...”   โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงาน    ของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน สามารถจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เทศบาลตำบลโคกสำราญ จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสำราญใช้เป็นแนวทางในการติดต่อราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

เทศบาลตำบลโคกสำราญ 

พฤษภาคม 2558

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Vinaora Visitors Counter

355526
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
92
287
625
352837
5806
12822
355526

Your IP: 3.92.92.168
2019-11-19 09:35

ชุมชนโคกสำราญ