ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เ...

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ม...

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เ...

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมาโนช พิลาโทนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ นา...

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เ...

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ม...

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสิรินธร...

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิด ให้บริการวัคซีน แบบ walk In ในกลุ่ม608 ...

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดขอ...

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้ม มีผลตังแต่วันที...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

เทศบาลตำบลโคกสำราญ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำ...

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กัชนยายน ๒๕๖๔...

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กัชนยายน ๒๕๖๔ ศูนย์กักตัว (Local Quarantine) ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ...

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เว...

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมาโนช  พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ พ...

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ นางสุคนธา ...

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ...

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เว...

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐ น. นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ มอบ...

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เว...

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ มอ...