วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ มอบหมายให้ นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์โครงการธนาคารขยะและชุมชนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลโคกสำราญ รายที่ ๖๙ สมาชิกรายนางมะณี ป่าเจือ บ้านเลขที่ ๗๗ บ้านดง หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook