"ขยะเป็นบุญ สร้างสวัสดิการชุมชน" วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์โครงการธนาคารขยะและชุมชนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลโคกสำราญ รายที่ ๖๖ สมาชิกรายนางกองกวย อัศจรรย์ บ้านเลขที่ ๒๑ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook