"ขยะเป็นบุญ สร้างสวัสดิการชุมชน" วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์โครงการธนาคารขยะและชุมชนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลโคกสำราญ รายที่ ๖๕ สมาชิกรายนางมะลิ แก้วกุ่ม บ้านเลขที่ ๙๒ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook