แจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และกัมพูชา

สปป.ลาว ในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562) มีผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก 11,928 คน และเสียชีวิตแล้ว 27 คน

เวียดนาม ในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562) มีผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก 81,132 คน และเสียชีวิตแล้ว 4 คน

กัมพูชา ในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562) มีผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก 15,000 คน ไม่พบผู้เสียชีวิต

ที่มา : รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกขององค์การอนามัยโลก (WHO Denge Situation Update Number 572)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook