ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำราญ สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมระบบทำความเย็นรถดับเพลิง เพื่อแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบ 
ในความไม่สะดวกในการใช้รถดับเพลิง เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนยางและซ่อมระบบทำความเย็น ขึ้นยุกับทางร้านที่ดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อดโปรดทราบ
หมายเหตุ ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จทางเทศบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook